เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลแม่ริม ได้ประชุมเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ปี พ.ศ. 2566) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ในวันที่ 19 มกราคม 2566

  • วันที่ 19 ม.ค. 2566
  • อ่าน 6 ครั้ง

วันที่ 19 มกราคม 2566 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ริมได้ประชุม เพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (ปี พ.ศ. 2566) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 (ปี พ.ศ.2566) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม โดย นายชาติพงษ์ ดำรงพ่อค้า รองนายเทศมนตรีตำบลแม่ริม เป็นประธานในที่ประชุม

แชร์ข่าวนี้: