เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เลือกหัวข้อย่อย

การบรรจุและแต่งตั้้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศ ก.ท.จ.ชม กระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 451 KB. 273
2 ประกาศ ก.ท.จ.ชม.เรื่องการบริหารงานบุคคลเทศบาล พ.ศ. 2561 3.61 MB. 106
3 ประกาศ ก.ท.จ.ชม.เรื่อง การเลื่อนระดับทั่วไปและวิชาการ พ.ศ. 2561 1.56 MB. 100
4 ประกาศ ก.ท.จ.ชม. เรื่อง การเลื่อนระดับทั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 989 KB. 98
5 ประกาศ กถ.กำหนดมาตรฐานกลาง 161 KB. 96
6 ประกาศคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุดที่ชม 0023.2/ว51073 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 4.40 MB. 101
7 ประกาศมาตรฐานพนักงานจ้าง 825 KB. 99
8 มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก 409 KB. 94
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พนักงานครู 5.16 MB. 101
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) 57 KB. 100
11 หลักเกรฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล 314 KB. 101
12 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน 451 KB. 95

แชร์หน้านี้: