เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยกู้ภัยประกายพฤกษ์

 

ประวัติความเป็นมา

 

            งานรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเทศบาลตำบลแม่ริม งานรักษาความปลอดภัยริเริ่มขึ้นเมื่อครั้งยังเป็นสุขาภิบาลแม่ริม โดยมี นายพีรพันธ์ สังข์เรือง ในขณะดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลได้เป็นผู้เริ่มจัดตั้ง "หน่วยกู้ภัยประกายพกฤษ์"์ เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ครั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลแล้วงานด้านรักษาความปลอดภัยจึงถูกพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนโยบายของ ท่านนายกพีรพันธุ์ สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริมก่อตั้ง เมื่อวันที่ 9 ม.ค 2548

            ภารกิจของหน่วยกู้ภัยประกายพฤกษ์ขึ้นตรงกับสำนักงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์นเรนทรที่ 9 ขอบเขตรับผิดชอบ พื้นที่ภายในเขตอำเภอแม่ริม เริ่มจากสามแยกศรีบุญเรือง ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน, ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน, รับศพผู้เสียชีวิต ฯ เฉลี่ยโดยประมาณวันละ 1-2 รายเป็นอย่างน้อย การบริการช่วยโดยให้เปล่าโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ เพื่อเป็นการบริการประชาชน รับผิดชอบในรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชน ณ บริเวณแยกทุ่งหัวช้าง มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)

แชร์หน้านี้: