เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


เรียกประชุมสภาเทศบาล

เลือกหัวข้อย่อย

เรียกประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2566

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 1.85 MB. 51
2 เรียกประชุมสภา สมัยสามญ สมัยที่ 2 147 KB. 32
3 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 177 KB. 34

แชร์หน้านี้: