เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


markerติดต่อเทศบาล

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


ติดต่อเทศบาลตำบลแม่ริม

333 ถ.แม่ริม - สันทราย ม.8 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เบอร์โทรศัพท์: 053-297613, 053-299523

โทรสาร: ต่อ 200

อีเมล: saraban@maerim.go.th

tmaerim@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อเทศบาลตำบลแม่ริม