เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เลือกหัวข้อย่อย

โครงการอบรมกฎหมายแก่ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมกฎหมายแก่ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายมงคลวิชญ์ วังผาสุข อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากร และมีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 (DSI) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้ด้วย
**ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม ที่ต้องการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ**

แชร์หน้านี้: