เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เลือกหัวข้อย่อย

กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 156 KB. 147

แชร์หน้านี้: