เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

เลือกหัวข้อย่อย

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 เอกสาร download 427 KB. 145

แชร์หน้านี้: