เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เลือกหัวข้อย่อย

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ริม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2563

แชร์หน้านี้: