เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายจุฬา สังข์เรือง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นายจุฬา สังข์เรือง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


structureคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายจุฬา สังข์เรือง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางปรียนิตย์ สังข์เรือง

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นายบรรเจิด มาตัน

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นายสวัสดิ์ ชิดทอง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นางวันเพ็ญ พรหมมั่ง

เลขานุการนายกเทศมนตรี


แชร์หน้านี้: