เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายจุฬา สังข์เรือง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นายจุฬา สังข์เรือง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


อัตรากำลังของเทศบาล

อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ริมหน่วย :  คน

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ

พนง.ตามภารกิจ

พนง.จ้างทั่วไป

รวม

1. สำนักปลัดเทศบาล

9

3

10

18

40

2. กองคลัง

2

1

3

2

8

3. กองช่าง

1

-

3

5

9

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1

-

6

7

14

5. กองการศึกษา

6

-

-

13

19

รวม

19

4

22

45

90

* ข้อมูลเดือน พ.ย.๕๕

แชร์หน้านี้: