เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


อัตรากำลังของเทศบาล

อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ริมหน่วย :  คน

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ

พนง.ตามภารกิจ

พนง.จ้างทั่วไป

รวม

1. สำนักปลัดเทศบาล

14

2

12

24

52

2. กองคลัง

5

-

3

2

10

3. กองช่าง

4

-

3

5

12

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3

-

6

7

16

5. กองการศึกษา

9

-

3

13

25

รวม

19

2

27

51

115

* ข้อมูลเดือน ก.ค.๖๓

แชร์หน้านี้: