เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ช่องทางการร้องเรียน
1. รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า www.maerim.go.th (http://www.maerim.go.th/inform2.php)
2. ร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
3. ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
4. ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
5. โทรศัพท์ 053-297613, 053-299523
6. ร้องเรียนทาง Facebook : เทศบาลตำบลแม่ริม

แชร์หน้านี้: