เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือนแรก)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือนแรก) 2.53 MB. 13

แชร์หน้านี้: