เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานแสดงผลการดำเนินการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายงานแสดงผลการดำเนินการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 28.55 MB. 142

แชร์หน้านี้: