เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


สรุปผลการจัดซิ้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ (สขร.1)

เลือกหัวข้อย่อย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

แชร์หน้านี้: