เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


สรุปผลการจัดซิ้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ (สขร.1)

เลือกหัวข้อย่อย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2563 2.90 MB. 53

แชร์หน้านี้: