เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


ระเบียบสภาเทศบาล

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลแม่ริมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชืท่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลแม่ริมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชืท่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเทศบาลตำบลแม่ริม เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 2.65 MB. 31

แชร์หน้านี้: