เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


วารสารเทศบาล

เลือกหัวข้อย่อย

วารสารแม่ริม ปี 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 วารสารแม่ริม ปี 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 11.41 MB. 44

แชร์หน้านี้: