เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


วารสารเทศบาล

เลือกหัวข้อย่อย

วารสารแม่ริม ปี 14 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เม.ย. - พ.ค. 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 วารสารแม่ริม ปี 14 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2564 12.34 MB. 6

แชร์หน้านี้: