เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายจุฬา สังข์เรือง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นายจุฬา สังข์เรือง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุวัตถิ์ ณ เชียงใหม่

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

นายทวี บุญมาก

รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

เขต 1

นายประวิทย์ สดใส

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

พ.ต.ไพรัช พูลทวี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางทิพย์สุดา มณีวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายถนอม ดวงปินตา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางจรรยา วงค์เขื่อน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายกำจัส บัวระวงค์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

เขต 2

จ.ส.อ.ประนม มาลารัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายทวี บุญมาก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสุวัตถิ์ ณ เชียงใหม่

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายศรีโบ ทาแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายประวิทย์ ปินตา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายนรินทร สนรักษา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


แชร์หน้านี้: