เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

ว่าง - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

ว่าง

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลแม่ริม พร้อมกับ รพ.ส.ต. บ้านริมใต้ จัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร และผู้ประกอบการโรงอาหารของโรงเรียนบ้านริมใต้ ในวันที่ 19 มกราคม 2566

  • วันที่ 19 ม.ค. 2566
  • อ่าน 43 ครั้ง

วันที่ 19 มกราคม 2566 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่ในกอง ฯ พร้อมกับ รพ.ส.ต. บ้านริมใต้ จัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร และผู้ประกอบการโรงอาหารของโรงเรียนบ้านริมใต้ ในด้านการสุขาภิบาลอาหารและการปรับปรุงสุขาภิบาลโรงอาหารของโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากน้ำและ อาหารเป็นสื่อ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและโรงเรียนบ้านริมใต้เป็นอย่างดี

แชร์ข่าวนี้: