เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายจุฬา สังข์เรือง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นายจุฬา สังข์เรือง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เลือกหัวข้อย่อย

แผนอัตรากำลัง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 หน้าปก-คำนำ-สารบัญ 1.54 MB. 5
2 ข้อ-1 ถึง 8.1 205 KB. 4
3 ข้อ 8.2 87 KB. 4
4 ข้อ 9. คำนวณภาระค่าใช้จ่าย 8.52 MB. 4
5 ข้อ10.แผนภูมิโครงสร้างเทศบาล 195 KB. 4
6 ข้อ11.บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง 84 KB. 4
7 ข้อ 12 ถึง 13 59 KB. 4
8 ข้อ12 หน้า 51 ถึง 53 36 KB. 4

แชร์หน้านี้: