เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เลือกหัวข้อย่อย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประกาศ ณ วันที่ 17/09/63

แชร์หน้านี้: