เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลแม่ริม สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) ในวันที่ 18 มกราคม 2566

  • วันที่ 18 ม.ค. 2566
  • อ่าน 179 ครั้ง

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน โดยจัดทำกิจกรรมขยะแลกไข่ บริเวณชุมชนวัดอรุณนิวาส ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ตามหลัก 3 Rs ประกอบด้วย Reduce (การลดการใช้) Reuse (การใช้ซ้ำ) Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่ ) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนวัดอรุณ เป็นอย่างดียิ่งซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนโดยได้รับไข่ไปบริโภคในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง

แชร์ข่าวนี้: