เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน covid19 เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรค covid 19 ที่ตลาดนัดแม่ริมพลาซ่า ชุมชนข่วงเปา ในวันที่ 7 กันยายน 2564

  • วันที่ 7 ก.ย. 2564
  • อ่าน 4 ครั้ง

วันที่ 7 กันยายน 2564
นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน covid19 เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรค covid 19 ที่ตลาดนัดแม่ริมพลาซ่า ชุมชนข่วงเปา
โดยขอเน้นย้ำให้ ผู้ประกอบการ และผู้ขาย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค covid19 อย่างเคร่งครัด

แชร์ข่าวนี้: