เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันโรคโคโรนา 2019 (covid-19)และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 8 กันยายน 2564

  • วันที่ 8 ก.ย. 2564
  • อ่าน 9 ครั้ง

วันที่ 8 กันยายน 2564 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรวมกับ อสม.ร่วมกัน
- รณรงค์ป้องกันโรคโคโรนา 2019 (covid-19)มอบแผ่นพับให้ความรู้และแจกแอลกอฮอล์เจล
- รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก มอบแผ่นพับให้ความรู้และทรายทีมีฟอสกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ซึ่งวันนี้ดำเนินการในชุมชนทรายมูล

แชร์ข่าวนี้: