เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ในชุมชน พร้อมมอบของที่จำเป็นตามชุดสิทธิประโยชน์ ในวันที่ 6 กันยายน 2564

  • วันที่ 6 ก.ย. 2564
  • อ่าน 9 ครั้ง

วันที่ 6 กันยายน 2564 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านริมใต้ (Care Manager) และ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( Care giver) ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ในชุมชน พร้อมมอบของที่จำเป็นตามชุดสิทธิประโยชน์ ให้กับผู้มีภาวะพึ่งพิง ณ ชุมชนทุ่งหัวช้าง ชุมชนต้นแก้ว ชุมชนห้วยโจ้

แชร์ข่าวนี้: