เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ลานกีฬา

  • วันที่ 4 ส.ค. 2564
  • อ่าน 25 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ลานกีฬา/ลานออกกำลังกาย ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ริม


- ชุมชนหมื่นถ้อย และชุมชนน้ำงาม บริเวณริมคันคลองชลประทาน (ตามเปตองเดิม)
- ชุมชนข่วงเปา ภายในวัดแม่ริม (ใกล้ทางออกตลาดแม่ริมพลาซ่า)
- ชุมชนวัดอรุณนิวาส ภายในวัดอรุณนิวาส
- ชุมชนขอนตาล บริเวณศาลาหมู่บ้าน และลานหน้าวัดลัฏฐิวัน
- ชุมชนต้นแก้ว บริเวณสนามบาสเกตบอล
- ชุมชนท่าวังทอง บริเวณลานอเนกประสงค์ (ศาลาหมู่บ้าน) ชุมชนท่าวังทอง
- ชุมชนห้วยโจ้ บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลพ่อปู่ชุมชนห้วยโจ้
- ชุมชนทรายมูล บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ริม
- ชุมชนศรีบุญเรือง บริเวณซอยศรีบุญเรือง ซอย 5


และนอกจากนี้ เทศบาลตำบลแม่ริม ได้มีการจัดบริการศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ออกกำลังกาย

ที่หลากหลาย คลอบคลุมทุกรูปแบบ และปลอดภัยแชร์ข่าวนี้: