เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควต้าพิเศษผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการคนดีศักดิ์ศรีชุมชนเยาวชนคนอาชีวะ ประจำปีการศึกษา 2565

  • วันที่ 5 ส.ค. 2564
  • อ่าน 39 ครั้ง

ข้อความประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควต้าพิเศษผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการคนดีศักดิ์ศรีชุมชนเยาวชนคนอาชีวะ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในชุมชน ที่เป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน และสังคมมาโดยตลอด ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา และวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ผ่านการแนะนำและคัดเลือกจากผู้นำชุมชน ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ประจำปีการศึกษา 2565
โดยผู้ที่สนใจ สามารถสมัครออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมรายละเอียดการสมัคร ได้ที่ http://quota2565.cmtc.ac.th/

แชร์ข่าวนี้: