เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

นายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(Care Giver) ในวันที่ 26 มกราคม 2564

  • วันที่ 26 ม.ค. 2564
  • อ่าน 19 ครั้ง

นายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(Care Giver) หลักสูตรกลาง 70 ชั่วโมง) ทั้งสิ้นจำนวน 24 ท่าน ในเขตเทศบาลตำบลแม่ริม

**ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายการบริหารของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่

แชร์ข่าวนี้: