เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

นายสุวัตถิ์ ณ เชียงใหม่ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ริม นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม โดยมีนายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม นายบรรเจิด มาตัน นางปรียนิตย์ สังข์เรือง รองนายกเทศมนตรีแม่ริม และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 26 มกราคม 2564

  • วันที่ 26 ม.ค. 2564
  • อ่าน 19 ครั้ง

นายสุวัตถิ์ ณ เชียงใหม่ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ริม นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม โดยมีนายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม นายบรรเจิด มาตัน นางปรียนิตย์ สังข์เรือง รองนายกเทศมนตรีแม่ริม และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 และค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาสำหรับการฉีดวัคซีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับประชาชนในเขต (ฟรี) ..เป็นที่แรก ในเชียงใหม่..ก่อนหมดวาระเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ต่อได้..
ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลแม่ริม สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการและสอดคล้องเหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่นตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้

แชร์ข่าวนี้: