เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายจุฬา สังข์เรือง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นายจุฬา สังข์เรือง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรณรงค์และลงพื้นที่ฉีดพ่นฝอยละอองฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคโคโรนา 2019 (covid-19) ในวันที่ 6 มกราคม 2564

  • วันที่ 6 ม.ค. 2564
  • อ่าน 14 ครั้ง

นายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรณรงค์และลงพื้นที่ฉีดพ่นฝอยละอองฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคโคโรนา 2019 (covid-19ในบ้านพักคนงานกรีนวัลเล่ย์,โรงเรียนบ้านริมใต้,โรงเรียนธีรวัฒน์ และสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ริม

**ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายการบริหารของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เพื่อป้องกันและควบคุมโรค**

แชร์ข่าวนี้: