เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายจุฬา สังข์เรือง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นายจุฬา สังข์เรือง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดพ่นฝอยละอองฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคโคโรนา 2019 (covid-19) ในวันที่ 5 มกราคม 2564

  • วันที่ 5 ม.ค. 2564
  • อ่าน 10 ครั้ง

นายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดพ่นฝอยละอองฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคโคโรนา 2019 (covid-19ในบ้านพักต่างด้าวชุมชนทุ่งหัวช้าง ,วัดป่าดาราภิรมณ์,รพสต.บ้านริมใต้ ,สาธารณสุขอำเภอแม่ริม และร้านอาหารก๋องคำ

**ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายการบริหารของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เพื่อป้องกันและควบคุมโรค**

แชร์ข่าวนี้: