เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายจุฬา สังข์เรือง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นายจุฬา สังข์เรือง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ริมในวันที่ 25 มิถุนายน 2563

  • วันที่ 25 มิ.ย. 2563
  • อ่าน 4 ครั้ง

นายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ริมและบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลแม่ริม

**ถือเป็นหนึ่งในนโยบายบริหารของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่ริมเป็นเมืองน่าอยู่ **

แชร์ข่าวนี้: