เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายจุฬา สังข์เรือง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นายจุฬา สังข์เรือง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

นายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้มีไฟฟ้าใช้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม

  • วันที่ 20 มิ.ย. 2563
  • อ่าน 5 ครั้ง

นายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้มีไฟฟ้าใช้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการดังนี้
1. ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ส่องสว่างบริเวณบ้าน
2. เดินสายไฟฟ้าภายในบ้านทั้งหมด
3. เดินเมนสายไฟฟ้าตั้งแต่ปากทางจนถึงบ้าน ประมาณร้อยกว่าเมตร เพื่อเชื่อมต่อมิเตอร์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม
ให้แก่ครอบครัว นางสาวคำพันธ์ คำมูล บ้านเลขที่ 485/2 หมู่ที่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีหลานอยู่ในความดูแล 2 คน และฐานะยากจน ได้มีไฟฟ้าใช้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แชร์ข่าวนี้: