เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


markerสถานที่สำคัญตำบลหนองแก๋ว

เลือกประเภทสถานที่

ประชาสัมพันธ์ ผลงานนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวแม่ริม

  • วันที่ 15 มิ.ย. 2565
  • 209 ครั้ง

ผลงานนิสิตสาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เกี่ยวกับ สถานที่ท่องเที่ยวแม่ริม ร้านอาหารในเขตอำเภอแม่ริม ที่พักในเขตอำเภอแม่ริม

แชร์สถานที่นี้ให้เพื่อน: