เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ฝีมือจากกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนทรายมูล

  • วันที่ 7 เม.ย. 2563
  • 199 ครั้ง

ผลิตภัณฑ์ฝีมือจากกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนทรายมูล

ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนทรายมูล : นางวันเพ็ญ  พรหมมั่ง

กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีชุมชนทรายมูล จัดตั้งขึ้นโดยเกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนทรายมูลที่มีความสนใจในงานฝีมือเหมือนกัน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 21 คน   ทางกลุ่มจึงคัดเลือกงานฝีมือทำกระเป๋าและเข็มขัดจากเชือก “เมคราเม่”  เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในลวดลายและวัสดุที่นำมาใช้ในการทำ มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความมันสูง เมื่อนำมาใช้แล้วทำให้สามารถมองเห็นลายได้ชัดเจนสวยงามและสามารถซักได้ด้วย ราคากระเป๋าเริ่มต้นใบละ 300 บาท ไปจนถึง 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายของลวดลายซึ่งกระเป๋าใบหนึ่งจะใช้เวลาในการทำประมาณ 3 – 4 วัน

เทศบาลตำบลแม่ริม  เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองของกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนทรายมูล ในการสร้างอาชีพเสริมรายได้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ กลุ่มและผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จัก โดยเพิ่มช่องทางในการนำเสนอสินค้าของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้สนใจมากยิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจต้องการสั่งซื้อหรือสั่งทำ สามารถติดต่อได้ที่บ้านแม่หลวงเพ็ญ (นางวันเพ็ญ  พรหมมั่ง) เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ 089-7580400 หรือ 080-6738500

ผู้ที่สนใจต้องการสั่งซื้อหรือสั่งทำ

สามารถติดต่อได้ที่บ้านแม่หลวงเพ็ญ (นางวันเพ็ญ  พรหมมั่ง) เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ 089-7580400 หรือ 080-6738500

แชร์ผลิตภัณฑ์นี้: