เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนดูแลรายบุคคล (Care plan) กำกับและติดตามประเมินผลของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 17 มกราคม 2566

  • วันที่ 17 ม.ค. 2566
  • อ่าน 50 ครั้ง

วันที่ 17 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลแม่ริม นำโดยนายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม และกองสาธารณสุขฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนดูแลรายบุคคล (Care plan) กำกับและติดตามประเมินผลของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เพื่ออนุมัติแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้สูงอายุที่ทีภาวะพึ่งพิง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อย่างต่อเนื่อง

แชร์ข่าวนี้: