เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ริม และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ริม ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

  • วันที่ 26 พ.ค. 2565
  • อ่าน 38 ครั้ง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลแม่ริมได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ริม และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ริม เพื่อขอความเห็นชอบเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site และขอความเห็นชอบในมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเสนอขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้: