เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

  • วันที่ 23 ส.ค. 2564
  • อ่าน 22 ครั้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

แชร์ข่าวนี้: