เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ด้านสาธารณสุข(ไข้เลือดออก) ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564

  • วันที่ 17 มิ.ย. 2564
  • อ่าน 41 ครั้ง

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ด้านสาธารณสุข(ไข้เลือดออก) จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ รพสต.บ้านขอนตาล ทั้งนี้เทศบาลตำบลแม่ริมได้สนับสนุนทรายทีมีฟอสกำจัดลูกน้ำยุงลาย ,แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ,ป้ายไวนิลให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและแผ่น CD สปอร์ตให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกให้แก่ อสม.ในเขตรับผิดชอบ รพสต.ขอนตาล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกต่อไป

แชร์ข่าวนี้: