เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นางอำไพพรรณ ทับทอง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นางอำไพพรรณ ทับทอง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานพิธีเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริมครั้งแรกในวันที่ 7 มิถุนายน 2564

  • วันที่ 7 มิ.ย. 2564
  • อ่าน 90 ครั้ง

นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานพิธีเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริมครั้งแรก หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ มีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม จำนวน 12 คน ครบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมี นายธนกร วังขัดสีใส ท้องถิ่นอำเภอแม่ริม นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม และข้าราชการเทศบาลตำบลแม่ริม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม

แชร์ข่าวนี้: