เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลแม่ริมได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ริม (อสม.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เขตเลือกตั้งที่ 2 ในวันที่ 23 มีนาคม 2564

  • วันที่ 23 มี.ค. 2564
  • อ่าน 11 ครั้ง

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่ริมได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ริม (อสม.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ตลอดจนผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ริม (อสม.) ที่ได้รับการแต่งตั้ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปอย่างสมานฉันท์ โดยมีนายบุญเลิศ ปิ่นนาค ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุมพัฒนาอนุสรณ์ เทศบาลตำบลแม่ริม

แชร์ข่าวนี้: