เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 15 มีนาคม 2564

  • วันที่ 15 มี.ค. 2564
  • อ่าน 6 ครั้ง

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางวิชนันท์ จุลบุตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 ในชุมชนหมื่นถ้อย-น้ำงาม ชุมชนวัดอรุณนิวาสและศรีบุญเรือง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์ข่าวนี้: