เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

เจ้าที่งานพัฒนาชุมชน ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนพบปะผู้พิการในพื้นที่ชุมชนข่วงเปาและชุมชนทุ่งหัวช้าง ในวันที่ 27 มกราคม 2564

  • วันที่ 27 ม.ค. 2564
  • อ่าน 17 ครั้ง

นายจุฬา สังข์เรือง
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม ได้มอบหมายให้
นายบรรเจิด มาตัน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม นางทิพย์สุดา มณีวรรณ สมาชิสภา และนายวีรวิชญ์ เรืองอนันต์ ประธานชุมชนทุ่งหัวช้าง ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนพบปะผู้พิการในพื้นที่ชุมชนข่วงเปาและชุมชนทุ่งหัวช้าง โดยได้มอบหมายให้เจ้าที่งานพัฒนาชุมชน
ดำเนินการไปยื่นทำบัตรผู้พิการ ณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย เพื่ออำนวยความสะดวกและนำส่งให้ผู้พิการ
***ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ
ของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม
ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลแม่ริม***

แชร์ข่าวนี้: