เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายจุฬา สังข์เรือง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นายจุฬา สังข์เรือง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ริม ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านขอนตาล ,รพสต.บ้านริมใต้ และ อสม.ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคโคโรนา 2019 (covid-19) ใน วันที่ 29 ธันวาคม 2563

  • วันที่ 29 ธ.ค. 2563
  • อ่าน 10 ครั้ง

นายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม พร้อมด้วยสมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ริม ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านขอนตาล ,รพสต.บ้านริมใต้ และ อสม.ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคโคโรนา 2019 (covid-19)ในเขตเทศบาลตำบลแม่ริม

**ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายการบริหารของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เพื่อป้องกันและควบคุมโรค**

แชร์ข่าวนี้: