เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายจุฬา สังข์เรือง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นายจุฬา สังข์เรือง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

นายบรรเจิด มาตัน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เป็นประธานเปิด โครงการใส่ใจฟันสวย สุขภาพช่องปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วัดแม่ริม ในวันที่ 10 กันยายน 2563

  • วันที่ 10 ก.ย. 2563
  • อ่าน 3 ครั้ง

นายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม มอบหมายให้นายบรรเจิด มาตัน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เป็นประธานเปิด โครงการใส่ใจฟันสวย สุขภาพช่องปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วัดแม่ริม
ซึ่ง ดำเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ริม
และได้รับการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก และทีมทันตแพทย์จากโรงพยาบาลดารารัศมี มาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากให้แก่ผู้สูงอายุ ในวันนี้

**ถือเป็นหนึ่งในนโยบายบริหารของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม ที่ต้องการพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่**

แชร์ข่าวนี้: