เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายจุฬา สังข์เรือง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

นายจุฬา สังข์เรือง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวกิจกรรม

ออกตรวจสอบและทำการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

  • วันที่ 24 ก.ค. 2563
  • อ่าน 28 ครั้ง

นายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกตรวจสอบและทำการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณชุมชนหมื่นถ้อย ชุมชนน้ำงาม ชุมชนข่วงเปา ชุมชนวัดอรุณนิวาส ชุมชนห้วยโจ้ ชุมชนขอนตาล ชุมชนท่าวังทอง ชุมชนทรายมูล และชุมชนศรีบุญเรือง เพื่อให้สามารถใช้การได้เป็นปกติ เกิดความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในยามค่ำคืน

**ถือเป็นนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม**

หากพบเห็นไฟฟ้าสาธารณะชำรุด สามารถแจ้งได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ริม หมายเลขโทรศัพท์ 053-299523 ต่อ 401 ในเวลาราชการ

แชร์ข่าวนี้: