เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งท้องถิ่น

  • วันที่ 5 ก.ค. 2567
  • อ่าน 25 ครั้ง

>>การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งท้องถิ่น<<
1.ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อในหน่วยเลือกตั้งในหมู่บ้านของท่านหรือตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ริม หากปรากฏว่าไม่พบรายชื่อให้ท่านรีบดำเนินการแจ้งเพิ่มชื่อได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ริม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567
2. และหากท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ให้ท่านแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (ตั้งแต่วันที่ 21 ? 27 กรกฎาคม 2567)หรือแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายใน 7 วัน หลังจากวันเลือกตั้ง (ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2567 ? 4 สิงหาคม 2567) ได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ริม

แชร์ข่าวนี้: