เทศบาลตำบลแม่ริม ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ว่าง - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ว่าง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ปลัดเทศบาล

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม


hornประกาศ

ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา มีรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  • วันที่ 24 มี.ค. 2566
  • อ่าน 343 ครั้ง

ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา มีรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ริม โดยแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา

หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ


หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-297613 ต่อ 123 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่ริมรายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน 576 KB. 131

แชร์ข่าวนี้: